Hardsun Talk s Braňom

Dnes si pre zmenu predstavíme Frontend-istu Braňa, ktorý je súčasťou košického srdca Hardsunu rok a pol.

Braňo je vysielačom pozitívnej energie, kancelárskym DJ-om a s kľudom programátora ho môžeme zaradiť do partie nikdy - nepohŕdačov pivkom. Je jeden z netradičnejších úkazov nášho officu. Braňo je totiž vyštudovaným psychológom. To, ako sa dostal k programovaniu a mnoho iného sa dočítate v našom rozhovore.

Image for post
Image for post

Psychológ, programátorom. Ako k tomu vôbec došlo? :)

Kedy u teba skrsla prvá myšlienka, že po štúdiu psychológie sa chceš uberať týmto smerom? Čo bolo pre teba najväčším impulzom?

Image for post
Image for post

Aké boli tvoje prvé kroky v tejto ceste?

Spomínaš si na svoju prvú pracovnú skúsenosť v rámci programovania?

Image for post
Image for post

Ako pokračuje tvoje pôsobenie v Hardsune?

Image for post
Image for post

Ako vnímaš za svoje pôsobenie v Hardsune svoj progres?

Čo ťa dokáže najviac motivovať?

Čo by si poradil mladším kolegom?

Image for post
Image for post

Aby sme neostali len pri práci, prezradíš nám ako najradšej tráviš svoj voľný čas?

Image for post
Image for post

Čo oceňuješ na tvojom tíme?

Image for post
Image for post

Branči, ďakujeme za úprimný, pre niekoho možno inšpiratívny rozhovor o tvojej ceste k programovaniu. Si dôkazom, že vyštudovaná úplne opačná, humanitná sféra nemusí byť vôbec prekážkou. Dôležité je chcieť. Sme radi, že si súčasťou Hardsun tímu :-)

Júlia Guziová, HR Marketing Specialist

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store