Hardsun Talk s Ivkou

Ahoj Ivi, keďže ťa mnohí naši čitatelia nebudú poznať, skús nás do deja uviesť krátkym introm o sebe :)

„Ahojte, moje meno je Ivana a v Hardsune pôsobím od februára, teda o chvíľku tomu už bude rok. Som na pozícii Frontend developer-a a od úplného začiatku pôsobím na projekte Sloneek.”

Môžeš nám povedať o appke Sloneek trochu viac?

„Sloneek je personálny systém, ktorý rieši HR management vo firmách. Má mnoho užitočných funkcií ako napríklad správa absencií, pracovných vzťahov, firemných dokumentov, pomôcok potrebných pre prácu, dochádzky a time-trackingu.”

Čiže v podstate sa to dá pochopiť ako HR nástroj, ktorý sa využíva v spoločnostiach na zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov.

„Áno, presne tak. Máme už aj viacerých klientov, prevažne v Česku, ale rozbieha sa to aj v iných krajinách.”

Čo ťa k tejto sfére priviedlo? Si v programovaní samouk alebo to bolo štúdium na škole?

„Programovanie som začala študovať v Košiciach na Technickej univerzite, kde som aj dokončila bakalárske štúdium. Bolo to ale trošku zložitejšie, nakoľko som strašne nerozhodný človek a keď som rozmýšľala kam na VŠ ísť, tak som vystriedala všetky možné varianty— od vojenčiny cez policajnú akadémiu, medicínu a iné. V konečnom dôsledku ma ale inšpiroval môj brat, ktorý to študoval a nejak ma k tomu naviedol. Aj preto som sa rozhodla, že to skúsim a pôjdem do toho aj ja!😄 Toto rozhodnutie rozhodne neľutujem.”

Kam viedli tvoje prvé kroky po štúdiu v Košiciach?

„Po bakalárovi som sa rozhodla, že budem pokračovať v inžinierskom štúdiu v Prahe, kde momentálne žijem. Pomimo štúdia som už ale v tejto sfére chcela aj pracovať a niečo sa reálne naučiť. V Prahe som sa dostala k mojej prvej práci, kde som sa prvý krát stretla s Angularom, pri ktorom som zotrvala dodnes. Neskôr prišiel Hardsun :)”

Ako si spomínala žiješ v Prahe, Hardsun má sidlo v Košiciach. Dá sa povedať, že pracuješ full remote. Aké v tom vidíš výhody/nevýhody ak to môžeš porovnať?

„Najväčšou výhodou je to, že nie som viazaná na jedno miesto. Môžem ísť do Svidníka odkiaľ pochádzam na niekoľko týždňov, môžem byť tu v Prahe, alebo ak sa bude dať tak konečne niekam vycestovať. Nevýhodou je naopak to, že je niekedy veľmi ťažké si udržať ten pracovný režim, keďže som momentálne skoro celý čas doma.”

Programovanie je vo všeobecnosti vnímané ako mužský odbor, čim to podľa teba je, že v tom IT svete je tak málo žien?

„Ja fakt netuším, pretože podľa mňa na tomto odbore nie je nič také, čo by žena nezvládla, alebo prečo by to nemala skúsiť. Ale možno sa len ženy viac-menej boja aj toho, že je to predsa trochu náročnejšie a je sem tam potrebné ukázať, že niečo fakt vieme a máme v hlave. V tomto odbore sa nestačí niečo naučiť a repetatívne opakovať, ale je treba sa pritom aj neustále vzdelávať.”

Stretávaš sa možno s nejakými predsudkami zo svojho okolia?

„Málokto mi to uverí, to musím uznať :-D Ale zatiaľ som sa stretla len s pozitívnymi ohlasmi, či už keď som bola na nejakých pohovoroch. Častokrát sa stretávam s tým, že ženy sú v tímoch vítané. Majú predsa trochu odlišný pohľad na určité veci 😊.”

V IT sfére je potrebné sa neustále vzdelávať, ako sa najradšej vzdelávaš ty? Máš nejaké rady a kurzy?

„Na začiatku som si prechádzala kurzy na teamtreehouse.com/, tam to bolo celkom fajn robené v spojitosti aj s praktickou časťou, všetko bolo v ENG, takže to bolo tiež super. Teraz tutoriály veľmi nepozerám, viac-menej si len dohľadávam veci, ktoré ma zaujímajú.”

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hardsun

Hardsun

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.