Hardsun Talk s Lukášom

Backend-ista z košického srdca Hardsunu, poctivý pedant v kódoch, dochvíľny a svedomitý makač ochotný kedykoľvek poradiť a pomôcť. Jednoducho, kamarát do každého počasia a nikdy — nepohŕdač pivkom, či bikerskou akciou. Radi by sme vám dnes predstavili Lukáša! :-)

Image for post
Image for post

Luky, začnime kľúčovou otázkou, ktorá nám ozrejmí prečo si dnes v Hardsune :-) Aká bola tvoja cesta do spoločnosti?

Aká je tvoja pozícia?

Image for post
Image for post

Čím sa súčasná pozícia odlišuje od tvojej predošlej?

„Určite je to väčšia zodpovednosť, sám si navrhujem architektúru, strážim si funkcionalitu a dozerám, aby to celé fungovalo. V predchádzajúcej práci mi stačilo riadiť sa pokynmi a sprintami a najviac ma demotivoval fakt, že tam nebola taká voľnosť v programovaní a ležérne tempo, ktoré vôbec nepreferujem. Väčšia zodpovednosť a súčasné fungovanie mi maximálne vyhovuje.“

Ak máš porovnať korporátne prostredie a súčasné fungovanie v Hardsune, aké vnímaš rozdiely?

Image for post
Image for post

Čo ťa dokáže najviac motivovať?

Ako hodnotíš svoj progres od nástupu?

Za tento pomerne krátky čas si pracoval na rôznych projektoch, ktorý z nich bol pre teba najprínosnejší?

  • Pozn.red.: Projekt GearCreator si čoskoro predstavíme tiež! :-)

Čo na práci programátora najviac oceňuješ?

Image for post
Image for post

Aby sme ťa nepoznali len ako programátora, ale mali šancu nahliadnuť aj do tvojho súkromia, radi by sme sa dozvedeli aj to, akým činnostiam sa venuješ, keď práve nepracuješ :-)

Čo by si poradil mladším kolegom, ešte stále študentom, či niekomu, kto rozmýšľa vybrať sa cestou programátora?

Čo oceňuješ na tvojom tíme?

Image for post
Image for post

Lukášovi ďakujeme za veľmi príjemný rozhovor a tiež aj za to, že ako prvý prispel k tomu, aby sme mali šancu nahliadnuť do súkromia Hardsunu a jeho profesijného a súkromného života.

Júlia Guziová, HR Marketing Specialist

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store