Hardsun Talk s Matejom

V rámci nášho developerského Hardsun mixu si dnes bližšie predstavíme ďalšieho člena košickej posádky — Mateja. Maťki, ako ho všetci poznáme, je nielen skvelým frontenďákom, ale aj muzikantom. Umelca s technickým zmýšľaním na každom rohu pravdepodobne nenájdeme. Sme radi, že pred nejakým časom sme to štastie mali :-)

Image for post
Image for post

Ahoj Maťki. Na začiatok nám skús ozrejmiť, aká je tvoja pozícia v Hardsune a čo ťa tam pred rokmi priviedlo.

Image for post
Image for post

Máš vystudovanú FEI v Košiciach. Ak sa pozrieš spätne, hodnotíš štúdium prínosne?

Spomínaš si na svoj prvý projekt v Hardsune? Mal si nejaké faily, či fuckupy, ktoré si pamätáš doteraz?

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?

Image for post
Image for post

Na čom zaujímavom aktuálne pracuješ?

Image for post
Image for post

Ako som už spomínala, si nielen programátor, ale aj skvelý muzikant. Okrem kódenia sa venuješ aj svojej kapele. Ako sa ti darí tieto sféry skĺbiť?

Momentálna situácia umelcom veľmi neprospieva. Ak sa však svet dá do normálu, kde ťa môžeme počuť hrať?

Image for post
Image for post

Čo počúvaš pri práci najradšej?

Image for post
Image for post

Máš nejakú radu pre študentov, ktorí len začinajú s programovaním, tvorbou webu alebo svojím vzdelávaním v IT oblasti?

Maťki, ďakujeme ti za skvelý rozhovor. Sme radi, že si súčasťou Hardsun tímu a do ďalších časov ti prajeme veľa, nielen kariérnych úspechov! :)

Júlia Guziová, HR Marketing Specialist

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store