Leto v Hardsune

Máme za sebou skvelé leto!

Leto bohaté nie len na pracovné úspechy, ale aj spoločné zážitky a aktivity, ktorým ani nepriaznivá corona — situácia nedala STOP-ku. Práve naopak.

Našli sme si nové záľuby, spoločne sa inšpirovali v kúpe bicyklov a turistických topánok :-D

Cyklotúra na Bankove

Oslávili sme spolu narodeniny, meniny, výročia, zásnuby, príchody nových a návštevy súčasných kolegov z Prahy a Brezna.

Jedna z osláv v Hardsune.

Čo sa Hardsun-u naozaj nedá odoprieť je to, že radi slávime. Veľmi radi. Máme na to aj senzačné firemné priestory a vonkajšiu terasu, kde sme v lete čo — to pogrilovali. Fotky snáď hovoria za všetko.

Nádhernú scenériu nám dopriali Krkavčie skaly v Zádielskej doline.

Strávili sme aktívny predĺžený víkend v Terchovej, kde sme sa kochali z Medzirozsutcov výhľadmi na vrcholy Malej Fatry a prekonávali samých seba na ferrate HZS Martinské hole.

Medzirozsutce
Zaslúžený oddych po aktívnom dni na horách v Malej Fatre.
HZS Ferrata Martinky
Cestou naspäť z Martinskej hole sme si požičali kolobežky, na trošku adrenalínu :-)
HZS Ferrata Martinské hole

Po práci sme sa veľakrát vydali na cyklotúry po Bankove a v okolí Košíc, zašli sme si zahrať futbal, basketbal.

Niekoľko večerov sme si užili aj na ihrisku pri Amfiku.

Niektorí z nás si dopriali aj dovolenku, či pár dní off na načerpanie nových síl do ďalších mesiacov. Verím, že sa to kolegom podarilo.

Od bicyklov a turistiky si asi na chvíľu oddýchneme, ale spoločným akciám sa určite ani naďalej nebránime! :-)

Júlia Guziová, HR Marketing Specialist

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hardsun

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.